OM Quantum Lumina

Orsaken till Quantum Lumina

Quantum Lumina grundades med ett tydligt syfte: att demokratisera finansiell utbildning och erbjuda tillgänglig investeringsutbildning till individer över hela världen. Alla borde ha möjlighet att lära sig om investeringar och fatta informerade ekonomiska beslut. På Quantum Lumina uppmuntrar vi individer att lära sig om investeringar.

Vår vision och mission

På Quantum Lumina är vår vision en värld där finansiell läskunnighet är utbredd och individer har kunskap och verktyg för att nå sina ekonomiska mål. Vår mission är att riva ner hinder för finansiell utbildning och hjälpa individer att sträva efter sina finansiella mål genom tillgängliga resurser och utbildning.

Vårt mål och våra mål

Vårt mål på Quantum Lumina är att rusta individer med kunskaper och färdigheter för att navigera i den komplexa finansvärlden. Våra mål kretsar kring att koppla samman individer med företag som tillhandahåller omfattande investeringsundervisning, främja finansiell läskunnighet samt främja inkludering och mångfald inom finansbranschen.

Mångfald på Quantum Lumina

På Quantum Lumina firar vi mångfald och inkludering. Mångfald av tankar, bakgrund och erfarenhet leder till individuell innovation och kreativitet. Vårt åtagande för mångfald säkerställer att lämpliga utbildningsföretag finns tillgängliga för att tillgodose behoven hos individer från alla samhällsskikt.


Quantum Lumina Huvud

Vad som gör Quantum Lumina annorlunda?

Det som skiljer Quantum Lumina åt är vårt oföränderliga åtagande att koppla samman individer med företag som tillhandahåller tillgängliga, omfattande och opartiska investeringsutbildningsresurser.

Vi prioriterar behoven hos våra användare och strävar efter att hjälpa individer från olika bakgrunder att fatta informerade ekonomiska beslut.

Anslutning till företaget
Ansvarsfriskrivning:
Riskpopup Desk
Risk popup Tablet
Riskpopup för mobil